16 SEP­TEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stormö­te om grö­na Jär­va­fäl­tets fram­tid Eve­ne­mang­et hålls i Hus­by konst­hall lör­dag den 16 sep­tem­ber kl 13–17. Stormö­tet or­ga­ni­se­ras av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till ett med­bor­gar­för­slag om träd­gårds­od­ling­ar på Jär­va­fäl­tet till­sam­mans med Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd, men vi hop­pas att många fler ska an­slu­ta sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.