För­äld­ra­träf­far på dag­tid för dig som är jobb­sö­kan­de

Vi i Kista - - KULTUR -

Bor du i Rin­ke­by-Kis­ta el­ler i Spång­aTens­ta och har kon­takt med Jobb­torg?

Då kan du gå i för­äl­dragrup­per på dag­tid som en del av din pla­ne­ring för att sö­ka jobb. Två nya grup­per star­tar i sep­tem­ber. Det blir 4 träf­far – en gång i vec­kan.

ABC – "Al­la barn i cent­rum" – start tisdag 19 sep­tem­ber kl 9:30–12:00 för dig med barn 3–12 år. Lo­kal: Jobb­torg Unga i Kis­ta gal­le­ria. In­for­ma­tion och an­mä­lan 08-508 41 963.

"Äls­ka­de för­ban­na­de ton­å­ring"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.