Höst­mark­nad i Kis­ta

Vi i Kista - - KULTUR -

Fyn­da på mark­nad i Kis­ta ser­vice­hus torsdag 21 sep­tem­ber kl. 11.00–15.00.

En­he­ten för ar­bets­mark­nads­in­sat­ser i Rin­ke­by-Kis­ta säl­jer hant­verk från si­na verk­stä­der trä, tex­til och cykel. Fi­ka på pop-up-café. En­dast kon­tant be­tal­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.