När­ma­re be­stämt 10 000 ären­den per år. Det är fem gång­er fler än stads­led­nings­kon­to­rets. – Vi har re­dan märkt att pap­pers­för­bruk­ning­en mins­kat ra­di­kalt se­dan över­gång­en till di­gi­talt akt­be­va­ran­de i mars. Kan vi in­spi­re­ra and­ra verk­sam­he­ter i sta­den att gö

Vi i Kista - - KULTUR -

stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.