Ki­sta­lop­pet av­görs på lör­dag

Vi i Kista - - SPORT -

På lör­dag, 16 sep­tem­ber, ge­nom­förs åt­ton­de upp­la­gan av Ki­sta­lop­pet med start och mål på Jan Sten­becks Torg.

Lö­para­ka­de­min ar­ran­ge­rar och del­ta­gar­na erbjuds två di­stan­ser: 2 kilo­me­ter och 10 kilo­me­ter. Start­tid för eve­ne­mang­et är 14.30 och ut­ef­ter ba­nan un­der­hål­ler DJs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.