ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

... sat­tes stol­par fast ut­an­för en­tré­er­na till Kis­ta gal­le­ria, för att få slut på smash and grab-kup­per. Per Sandberg, sä­ker­hets­an­sva­rig på fö­re­ta­get Ci­tycon som äger gal­le­ri­an, är myc­ket nöjd med be­slu­tet. ”Vi har in­te haft nå­gon på­häls­ning av bi­lar ef­ter det. Det har hjälpt otro­ligt myc­ket, trygg­hets­käns­lan har ökat”, sä­ger han i dag. De kri­mi­nel­la tycks in­te hel­ler ha bytt till­vä­ga­gångs­sätt.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.