25 SEP­TEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Trött på att stic­ka för dig själv?

Kom till Hus­by bib­li­o­tek för att stic­ka och fi­ka med and­ra! Stickcafé­et träf­fas fem mån­da­gar un­der hös­ten kl 13.00–16.00. Ta med eget ma­te­ri­al. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.