Veckans ros

Vi i Kista - - HEJ - Ewa i Rin­ken

Tack för den här som­ma­ren al­la be­sö­ka­re i Parkle­ken Rin­ken! Det har va­rit kul att spe­la spel, byg­ga me­ka­no, tit­ta på clow­ner, le­ka le­kar, lä­sa läx­or och pra­tat ro­li­ga sorg­li­ga vik­ti­ga sam­tal med er, bå­de barn och vux­na. God mat och fint tyg tac­kar jag ock­så för, jag glöm­mer er in­te. Ha ett bra liv! Kra­mar från

Skic­ka in Veckans ros el­ler Veckans tis­tel till re­dak­tion@ vi­i­kis­ta.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.