5 NO­VEM­BER.

Vi i Kista - - DET HÄN­DER -

Sön­dags­te­a­ter Rin­ke­by ung­doms­gård, Rin­ke­by­strå­ket 53, 5 no­vem­ber kl 13.00 ”Vad hän­der nu?! ” (från 3 år). Mittiprick­te­a­tern – en fö­re­ställ­ning om ett ovän­tat mö­te som ge­nom fan­ta­si, mu­sik och lek gör det omöj­li­ga möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.