GRATTIS

Vi i Kista - - FAMILJ -

Grattis till vår kom­pis som änt­li­gen blir 20 år. Du är den bäs­ta dan­sa­ren vi vet, och vi al­la hop­pas att det för­blir så. Fort­sätt käm­pa på så ska du nog se att vi kom­mer fi­ra fler år till­sam­mans som vän­ner, öns­kar John­ny, Taeyong, Jeff­rey och många fler.

Ett stort grattis till vår fi­na Li­nus Pe­ter­son på din 10års­dag öns­kar far­mor Ing­e­gerd och far­far Björn.

Vår äls­ka­de, un­der­ba­ra, klo­ka, so­ci­a­la, hu­mo­ris­tis­ka, bu­si­ga, em­pa­tis­ka, gla­da Max fyl­ler änt­li­gen en hel hand den 7/11. Stort grattis på fö­del­se­da­gen! Pus­sar och kra­mar från lil­la­sys­ter Zoe och mam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.