18 NO­VEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Film­klub­ben för barn på Kis­ta bib­li­o­tek Eskil och Trini­dad. Re­kom­men­de­ras från 7 år. Kis­ta Bib­li­o­teks film­klubb vi­sar spän­nan­de, ro­li­ga, nya och gam­la fil­mer för barn och unga på lör­da­gar kl 15.00. För att få va­ra med på vå­ra film­vis­ning­ar be­hö­ver du bli med­lem i vår film­klubb. Det blir du en­kelt på plats och får du ett eget med­lems­kort. Gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.