UT­STÄLL­NING­AR:

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tens­ta konst­hall Hös­tens ut­ställ­ning­ar på Tens­ta konst­hall t o m 14 ja­nu­a­ri: Med­bor­gar­skap och frå­gan om rät­ten till bo­stad slås ihop i konst­ver­ket och star­tup-fö­re­ta­get New Ee­lam: Tens­ta av Christop­her Ku­lendran Thomas, pre­sen­te­rat i form av en bo­stads­mo­dul. Sam­ti­digt blic­kar vi bak­åt på väl­färds­sta­tens upp­bygg­nad med fler­bo­stads­hus och de­ras pre­fab­ri­ce­ra­de be­tong­pa­nel­sy­stem när ar­ki­tek­ter­na Erik Sten-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.