EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Kista - - NYHETER -

OVISST. Blev de nya tvätt­ma­ski­ner­na på Sun­nan­by­plan i Rinkeby in­stal­le­ra­de or­dent­ligt? El­ler stod de en hel må­nad ut­an att fun­ge­ra? Därom finns de­la­de me­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.