Galna re­kor­det sat­tes i Kis­ta

Vi i Kista - - SI­DAN 1 - FO­TO: MAR­VEL

I hel­gen kryl­la­de det av spin­del­män i Kis­ta, när det van­ka­des världs­re­kord. 547 per­so­ner i röd­blåa dräkt sam­la­des och blev of­fi­ci­ellt god­kän­da av kon­trol­lö­rer­na från Gu­in­ness re­kord­bok, som ”den störs­ta sam­ling­en män­ni­skor kläd­da som Spi­der-Man”.

– Det var helt fan­tas­tiskt att se så många gla­da män­ni­skor sam­la­de i spi­der­man­dräk­ter. Det är nå­got man ba­ra upp­le­ver en gång i li­vet.

Kje­til Wal­seth, som är Nor­dic 1st Par­ty Mar­ke­ting Ma­na­ger på Nor­disk Film Dis­tri­bu­tion och PlayS­ta­tion

SPIN­DEL­TÄTT. I hel­gen kryl­la­de det av spin­del­män i Kis­ta, när det van­ka­des världs­re­kord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.