MER Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­ets för­fat­tar­sko­la

Vi i Kista - - NY­HE­TER -

till hös­tens för­fat­tar­sko­la är öp­pen och stäng­er den 30 sep­tem­ber. Ung­do­mar från Rin­ke­by-Kis­ta, Häs­sel­by-Väl­ling­by, Spånga-Tens­ta som går i års­kurs 9 – gym­na­si­et är väl­kom­na att sö­ka. Mer in­fo om det finns här.

AN­SÖ­KAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.