Trygg­hets­vand­ring i Hus­by

Vi i Kista - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Väl­kom­men på trygg­hets­vand­ring i Hus­by.

Syf­tet med trygg­hets­vand­ring­en är att ute­mil­jön. Bris­ter­na rap­por­te­ras sedan till be­rör­da par­ter för åt­gärd. Stads­dels­för­valt­ning, po­lis och fas­tig­hets­ä­ga­re med­ver­kar.

Sam­ling tis­dag 25 sep­tem­ber kl 18.00 på Svens­ka Bo­stä­ders kon­tor för in­nan vi be­ger oss ut. Ef­ter vand­ring­en åter­sam­las vi vid ut­gångs­plat­sen för en sum­me­ring, klart cir­ka 20.30.

Sam­ling på Svens­ka Bo­stä­ders om­rå­des­kon­tor Trond­heims­ga­tan 9A, med in­gång via Ed­vard Gri­egs­gång­en 18 B. An­mäl ditt in­tres­se till hen­rik.lars­son@ jar­va­fast. se, se­nast den 21 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.