Stock­holm väx­er

Vi i Kista - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Stock­holm väx­er mer än nå­gon­sin. In­om ett par år är vi en mil­jon in­vå­na­re. Vi ex­pan­de­rar, re­no­ve­rar och byg­ger ihop så att du och al­la and­ra får för­ut­sätt­ning­ar att job­ba, le­va och åka dit ni ska. Och på ett sätt som är håll­bart för bå­de män­ni­ska och miljö, just nu och många ge­ne­ra­tio­ner fram­ö­ver. På webb­plat­sen Stock­holm väx­er kan du få ve­ta mer om hur Stock­holm väx­er och hur det på­ver­kar de plat­ser du bor och rör dig på väx­er.stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.