Kul­tur­sko­lans kur­ser är igång

Vi i Kista - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

I Kul­tur­sko­lan ger vi dig mel­lan 6 och 22 år ut­rym­me att upp­täc­ka, ut­veck­la och ut­tryc­ka dig på din fri­tid. Vi ger dig plats att fyl­la vå­ra rum med ord, bild, to­ner, rö­rel­ser och pas­sion. Rum för fan­ta­si! Du hit­tar kurska­ta­lo­gen och all in­for­ma­tion om kul­tur­sko­lan på kul­tur­sko­lan.stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.