Vill du bli en av vå­ra nya vin­ter­cy­klis­ter?

Vi i Kista - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Du som vill pro­va på att cyk­la i Stock­holm i vin­ter – var med i ut­ma­ning­en Sthlm Vin­ter­tramp! Vi sö­ker dig som in­te bru­kar cyk­la på vin­tern men vill ut­ma­na dig själv och tes­ta en ny va­na. Om du blir en av vå­ra vin­ter­cy­klis­ter får du vin­ter­däck till din cy­kel och hjälp med mon­te­ring. An­mä­lan öpp­nar 16 sep­tem­ber!

Läs mer och re­gi­stre­ra dig på stock­holm.se/vin­ter­tramp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.