En dag för dig som an­hö­rig 7 ok­to­ber

Vi i Kista - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Stöd­jer, vår­dar el­ler hjäl­per du nå­gon i din om­giv­ning? Väl­kom­men till en dag som ger dig ener­gi och verk­tyg till en mer ba­lan­se­rad till­va­ro – en dag i häl­sans tec­ken. Hör bland and­ra An­ders Han­sen, för­fat­ta­re till boken Hjärn­stark.

7 ok­to­ber 2018, kloc­kan 13.00–17.00. World Tra­de Cen­ter, Kla­ra­bergs­vi­a­duk­ten 70. Läs mer på stock­holm. se/ an­ho­rigstod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.