Vux­mäs­san – din väg till jobb och ut­bild­ning

Vi i Kista - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Väl­kom­men till Vux­mäs­san, Stock­holms stads mäs­sa om vux­en­ut­bild­ning. På mäs­san får du råd och in­spi­ra­tion om vil­ken ut­bild­ning som pas­sar dig och vil­ka jobb den kan le­da till.

Du får ve­ta allt om ut­bild­ning för si­um till yr­kes­ut­bild­ning och hög­sko­le stu­di­er, stu­de­ra med barn el­ler när du job stu­de­rar. Träf­fa lä­ra­re från Stock­holms stads sko­lor, få stu­die- och yr­kes­väg­led­ning, och an­sök till ut­bild­ning­ar di­rekt på plats! Mäs­san är gra­tis och öp­pen för al­la. Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, Ser­gels torg, 25–26 ok­to­ber. Läs mer på stock­holm. se/vux­mas­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.