MÅN­DAG 24/9

Vi i Kista - - DET HÄN­DER -

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer att fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn – och hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Mån­da­gen den 24/9 kl 13.00-14.00 på Tens­ta bib­li­o­tek, Hag­strå­ket 13.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.