TIS­DAG 25/9

Vi i Kista - - DET HÄN­DER -

Skri­var­cir­kel med Unga för­fat­ta­re i Or­ten

Är du en bli­van­de po­et? För­fat­ta­re? El­ler har du ald­rig skri­vit ett ord in­nan men vill tes­ta? Då har du kom­mit rätt. Varan­nan tis­dag möts vi på Tens­ta bib­li­o­tek för att tes­ta nya skrivöv­ning­ar. Om du har en halv­fär­dig text som du vill ha hjälp med, ta med den! Skri­var­cir­keln är gra­tis och rik­tar sig till dig som är 13 år och upp­åt. Är du su­gen på fi­ka? Ing­en fa­ra: vi bjus­sar på fi­ka så att du kan kon­cen­tre­ra dig på ditt skri­van­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.