Vålds­före­byg­gan­de vec­kan i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

28 sep­tem­ber–5 ok­to­ber kan du del­ta i sam­tal, te­a­ter och fö­re­läs­ning­ar om hur våld kan fö­re­byg­gas. Det blir fo­kus på nor­mer, macho­i­de­al och vårt ge­men­sam­ma an­svar. Den våld­fö­re­byg­gan­de vec­kan i Rin­ke­by tar plats på bib­li­o­te­ket, för­sko­lor­na, ung­doms­går­dar­na och på tor­gen. Se pro­gram­met på www.stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.