2 & 5 OK­TO­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör är till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn- och hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Tis­da­gen den 2/10 kl 1112 på Hus­by öpp­na mö­tes­plats, Oslo­ga­tan 16. Tis­da­gen den 2/10 kl 13-14 på Rin­ke­by öpp­na mö­tes­plats, Väs­ter­by bac­ke 13. Fre­da­gen den 5/10 kl 11-12 på Hus­by bib­li­o­tek, Ed­vard Gri­egs­gång­en 9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.