ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Svenskt språkcafé på Kis­ta bib­li­o­tek Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten! Kom och trä­na svens­ka med vå­ra trev­li­ga vo­lon­tä­rer! Var­je tis­dag mel­lan kloc­kan 13.00 och 14.30 kan du öva din svens­ka på vårt språkcafé. Vi träf­fas i Lä­ro­sa­len och vi bju­der på fi­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.