Fle­ra ar­ran­gö­rer

Vi i Kista - - BOSTAD -

är en del av det glo­ba­la nät­ver­ket Open House World­wi­de. För­e­ning­ar­na Sam­hälls­byg­gar­na, Sam­hälls­bygg­nads­län­ken, Stock­holms Ar­ki­tekt­för­e­ning och Stock­holms Bygg­nads­för­e­ning är grun­da­re av Open House Stock­holm.

Open House Stock­holm

KRISTI­NE­BERGS SLOTT. 2006 häl­sa­de vi på hos en av hy­res­gäs­ter­na som då bod­de i Kristi­ne­bergs slott.

Ar­ki­tek­ten Ralph Er­ski­nes beröm­da låd­hus vi­sas un­der Open House.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.