Amal Omar

Vi i Kista - - NYHETER -

Ål­der: 26 år. Fa­milj: För­äld­rar i Man­ches­ter, Eng­land. Själv är hon yngst av nio sys­kon Bak­grund: Född i Dji­bou­ti i Öst­af­ri­ka, fa­mil­jen bod­de först i Egyp­ten i fy­ra år, där­ef­ter i Lands­kro­na. När Amal Omar var 15 år flyt­ta­de fa­mil­jen till Man­ches­ter. Ef­ter tio år i Eng­land flyt­ta­de hon till­ba­ka i feb­ru­a­ri i år. Ci­vilt: Kan­di­da­tex­a­men i so­ci­o­lo­gi och kri­mi­no­lo­gi. Mas­tersex­a­men i so­ci­o­lo­gi med in­rikt­ning på post­ko­lo­ni­a­lism och ge­nus­ve­ten­skap. Ak­tu­ell: Nyut­nämnd verk­sam­hets­chef på Rin­ke­by Fol­kets Hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.