Nya tra­fik­hin­der in­stal­le­ras på Si­be­li­us­gång­en

Vi i Kista - - NYHETER -

- - la­de pol­la­re, på Si­be­li­us­gång­en i Akal­la.

kör­de mer än 300 for­don per dygn på - for­don är för­bju­den. Pol­lar­na pla­ce­ras vid två in­far­ter till Si­be­li­us­gång­en (vid Lidl och vid Ica) och ska hind­ra al­la bi­lar som sak­nar till­stånd.

Brand­kår, am­bu­lans och po­lis kom­mer att kun­na ta sig in, bå­de un­der bygg­ti­den och när pol­lar­na är på plats.

där bland an­nat stads­dels­för­valt­ning­ar­na,

Mer in­for­ma­tion på stock­holm. se /si­be­li­us­gang­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.