Po­li­ti­ker­vec­kan i full gång

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va sam­la­de näs­tan al­la par­ti­le­dar­na till Spånga IP – men få Jär­va­bor, i al­la fall un­der de förs­ta fy­ra da­gar­na.

– Vi har för­sökt få hit de ide­el­la för­e­ning­ar­na, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man, ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren från för­e­ning­en Glo­bal Vil­lage.

Un­der hel­gen 17–18 ju­ni av­slu­tas po­li­ti­ker­vec­kan med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som har sin dag på lör­dag och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na med stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven som kom­mer till Spånga IP på sön­dag.

PO­LI­TI­KER­VEC­KAN I JÄR­VA. Gam­la vän­ner möts, om­rå­de­spo­lis Frank Carls­son och med­bor­gar­värd Ha­gi Fa­rah.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.