Löfvens löf­te till Jär­va­bor­na

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven sam­la­de stor­publik till Spånga IP på av­slut­nings­da­gen av årets po­li­ti­ker­vec­ka i Jär­va. I sitt tal hyl­la­de stats­mi­nis­tern de för­äld­rar som natt­vand­rar och ger sitt ak­ti­va stöd åt Ung­do­mens hus i Rin­ke­by. Löfven pas­sa­de ock­så på att läm­na ett löf­te till Jär­va­bor­na. – Men vi kla­rar det ba­ra till­sam­mans. Vi mås­te bry­ta seg­re­ga­tio­nen in­nan seg­re­ga­tio­nen bry­ter sön­der Sve­ri­ge.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

POLITIKERVECKAN. – Jag ska na­tur­ligt­vis för­sö­ka kom­ma hit näs­ta år ock­så, lo­va­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven när han ta­la­de i sön­dags på Spånga IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.