3–14 JU­LI

Vi i Rinkeby - - INTERVJU -

Skatt­kam­marön Skatt­kar­tan är för­svun­nen! He­la pi­rat­gäng­et le­tar, men det krävs en mo­dig flic­ka och en lis­tig pa­pe­go­ja. Fa­mil­je­fö­re­ställ­ning från 5 år. Spe­las ut­om­hus av Mittiprick­te­a­tern, barn och ung­do­mar. Pre­miär Hus­by Gård 3 ju­li kl. 13.00 och 17.00. Spe­las 4,5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 och 14 ju­li kl. 17.00

FOTO: MAR­TIN SKOOG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.