Mul­tiy­ta på Hus­by boll­plan

Vi i Rinkeby - - SPORT -

Hus­by boll­plan in­vig­des i sön­dags som mul­tiy­ta för spon­tanid­rott. I ett sam­ar­be­te mel­lan Stock­holm Stad och Djur­går­den Hoc­key har den gam­la pla­nen för­setts med sarg och mål för in­ne­ban­dy samt ut­rus­tats för bas­ket, vol­ley­boll och cross­fit­trä­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.