Man miss­hand­lad i Hus­by

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Kloc­kan 15.07 på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen kal­la­des po­li­sen till Hus­by, ef­ter att en man ringt och an­mält att han bli­vit miss­hand­lad och ho­tad med ett va­pen­lik­nan­de fö­re­mål.

An­mä­la­ren ska i sam­band med hän­del­sen ha ådra­git sig tandska­dor men lyc­kats fly från för­ö­va­ren till fots.

En­ligt vitt­nesupp­gif­ter ska skott­lik­nan­de ljud ha hörts i sam­band med hän­del­sen, och en hund­patrull ska ha an­träf­fat tom­hyl­sor på plat­sen. Dock ska off­ret in­te ha va­rit skott­ska­dat.

En för­un­der­sök­ning har in­letts med ru­bri­ce­ring­en för­sök till mord al­ter­na­tivt dråp. Po­li­sen ska ha en namn­gi­ven miss­tänk, men tim­mar­na ef­ter hän­del­sen ha­de ing­en gri­pits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.