Tio års kö för lä­gen­het i Jär­va

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Bostads­kön blir ba­ra läng­re och läng­re, rap­por­te­rar SvD. I höst kö­ar näs­tan 580 000 per­so­ner för en hy­reslä­gen­het. För en lä­gen­het i Tens­ta el­ler Rin­ke­by krävs nu­me­ra tio års kö­tid. För en lä­gen­het i Hus­by mås­te en vän­ta än­nu läng­re, 12,6 år.

Kö­ti­der­na för en lä­gen­het in­nan för tul­lar­na i Stock­holm stad är ex­tre­ma, än­da upp till 30 år.

Un­der he­la 2016 fick bo­stads­för­med­ling­en in 11 780 lä­gen­he­ter att för­med­la, men av det blev det ba­ra 6 826 van­li­ga hy­res­kon­trakt. Res­ten var till ex­em­pel kort­tids­kon­trakt el­ler ung­doms- och stu­dent­lä­gen­he­ter.

Det finns 360 000 hy­res­rät­ter i lä­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.