MER Jobb­torg Unga Kis­ta

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ JOBB­TORG Unga, ar­bets­för­med­ling­en för al­la mel­lan 16 och 29 år, har si­na lo­ka­ler i trapp­hus 2, in­ne i Kis­ta Gal­le­ria. ■ DEN 16 och 23 au­gusti kom­mer re­pre­sen­tan­ter för fle­ra bygg­fö­re­tag dit för att re­kry­te­ra unga till de bygg­ut­bild­ning­ar som finns. ■ JOBB­TORG Unga har drop-in ons­da­gar 13.30-15.00, sam­ma tid al­la ons­da­gar he­la som­ma­ren. Kvälls­öp­pet igen ons­da­gar 17.00-20.00 från och med den 30 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.