1

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

NO­VEM­BER är sista dag för de för­e­ning­ar i Spånga-Tens­ta, som fick bi­drag för verk­sam­he­ten 2017, att åter­re­do­vi­sa. Det finns en blan­kett på www.stock­holm.se som ska skic­kas till stads­dels­för­valt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.