Så upp­lev­de som­mar­job­bar­na ut­ställ­ning­en och mu­se­et:

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Jag tyck­te att ut­ställ­ning­en var gans­ka an­norlun­da. Det var många skum­ma tav­lor med ex­em­pel­vis djur/ män­ni­skor som baj­sa­de, nak­na män­ni­skor osv. Se­dan fanns det skum­ma sta­ty­er som var dö­da djur med pe­ru­ker. Mu­se­et i sig var väl­digt stort. Det fanns myc­ket konst från he­la värl­den, vil­ket var coolt att kun­na se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.