Cy­ke­l­o­ri­en­te­ring

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER - Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Hit­ta 30 kon­trol­ler i Jär­fäl­la, Sol­len­tu­na, Upp­lands Väs­by och Ro­sers­berg och täv­la om en cy­kel och pre­sent­kort. Du har he­la som­ma­ren på dig. Kart­pa­ket finns att kö­pa bland an­nat hos Flinks Cy­kel & Sport, Kista­gång­en 2. Arr: Cy­kel­främ­jan­det. Mer in­fo på www.cy­kelfram­jan­det.se/nor­rort

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.