Hus­by FF är loss i top­pen

Vi i Rinkeby - - SPORT -

FOTBOLL. Hus­by FF har en luc­ka i top­pen av di­vi­sion 5 nor­ra. La­get är fy­ra po­äng fö­re andra­pla­ce­ra­de Vigg­by­holm och sex fö­re Jär­va­kon­kur­ren­ten So­ma­lia United. Tre seg­rar på fy­ra mat­cher i au­gusti, sam­ti­digt som ” Vig­gan” tap­pat fem po­äng, är or­sa­ken till ta­bell­ryc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.