För­tyd­li­gan­de

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

I en ar­ti­kel i den här tid­ning­en, nr 33, fram­stod det som om Jobb­torg Unga Kis­ta var en del av ar­bets­för­med­ling­en. Men så är det in­te. Ar­bets­för­med­ling­en är en stat­lig myn­dig­het och Stock­holms stads Jobb­torg Unga Kis­ta är en kom­mu­nal verk­sam­het.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

FULL­SATT. Un­der mor­gon­bö­nen i mos­kén i Ung­do­mens Hus var det fullt. In­te ba­ra i sport­hal­len, ut­an på läk­ta­ren, i trap­por­na och i en­trén stod bed­jan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.