”De kri­mi­nel­la har bytt stra­te­gi. De vet att de ris­ke­rar fle­ra års fäng­el­se. Där­för an­vän­der de sig av små­barn istäl­let.”

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

Ha­gi Fa­rah, med­bor­gar­värd i Rin­ke­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.