EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

HALT. En plå­gad man gäc­kar väk­ta­re och stä­da­re i Hus­by tun­nel­ba­na. I pro­test mot hur han an­ser sig va­ra be­hand­lad av sam­häl­let an­vän­der han brand­slang­en och spru­tar vat­ten på gol­vet. Där­för är det blött och halt he­la ti­den.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.