Liz­zie ute­slu­ten

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Liz­zie Nord­ling är in­te läng­re med­lem i Hus­by Gårds Ko­lo­ni­för­e­ning. Ef­ter 26 år som med­lem be­slu­ta­de det ex­train­kal­la­de med­lemsmö­tet att ute­slu­ta hen­ne. Av för­e­ning­ens drygt 90 med­lem­mar var det 27 som del­tog i om­röst­ning­en. Hon ute­sluts ut­an att skäl anges. – Sista or­det är än­nu in­te sagt, sä­ger Liz­zie Nord­ling. Hon har över­kla­gat be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.