Akro­po­lis på kval­jakt

Vi i Rinkeby - - SPORT -

Akro­po­listrä­na­ren Kon­stan­ti­nos Pa­na­go­pou­los blev i vec­kan 40 år, men han och spe­lar­na har and­ra par­tyn i sik­te.

Med senaste po­äng­en, 0–0 mot Luleå vil­ket i sig var en miss­räk­ning, ut­ö­ka­de Jär­va­la­get av­stån­det till Umeå i jak­ten på en kval­plats till su­pe­ret­tan. Akro­po­lis har sex po­ängs för­språng med sex om­gång­ar kvar att spe­la.

På lör­dag tar Akro­po­lis emot Carl­stad på Spånga IP och da­gen ef­ter tar Umeå emot se­ri­e­le­dan­de Brage. Med hem­ma­seg­rar i nämn­da två mat­cher har Akro­po­lis has­tigt och lustigt se­ri­e­le­dar­na på kor­net, då är det ”ba­ra” fy­ra po­äng upp till Bor­läng­e­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.