Hus­by i drama

Vi i Rinkeby - - SPORT -

Ro­bi­el Mec­co­nen och Ar­min Iran­pak såg till att Hus­by FF för­ra hel­gen 2–1be­seg­ra­de Vik­sjö. Hus­by för­sva­ra­de där­med se­ri­e­led­ning­en. Isista om­gång­en blir det san­no­likt en av­gö­ran­de se­ri­e­fi­nal bor­ta mot Viggbyholm. Två po­äng skil­jer i dag till Hus­by­la­gets för­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.