Akro­pol över­kört i pre­miä­ren

Vi i Rinkeby - - SPORT - TRET­TIO.

BASKET. Ef­ter fle­ra vins­ter un­der för­sä­song­en gick Akro­pol på pum­pen i se­rie­pre­miä­ren. Gäs­tan­de Blac­ke­berg vann med 30 po­ängs mar­gi­nal, 96–66.

Blac­ke­berg ryck­te redan i förs­ta quar­tern och ha­de då 26–13, se­dan vann man den tred­je pe­ri­o­den med sam­ma mar­gi­nal och det ha­de Akro­pol ing­et re­cept emot.

– Vi häng­de in­te med för­svars­mäs­sigt och in­di­vi­du­ellt blev vi slag­na i en mot en-si­tu­a­tio­ner. Blac­ke­berg gör en rik­tigt bra match, och vi var väl in­te rik­tigt sam­spel­ta än, sä­ger coachen Jon­ny Is­hak.

FOTO: AN­DERS TILL­GREN

Akro­pols her­rar för­lo­ra­de pre­miä­ren med 30 po­äng mot Blac­ke­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.