Tens­ta IK upp till 6:an

Fle­ra and­ra Jär­va­lag har gjort en bra sä­song.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

KIS­TA SC ( DIV 4):

Hann som många and­ra lag in­te med i sväng­ar­na när Kungs­äng­en, Jär­fäl­la och Be­le Barkar­by gjor­de se­ri­en till ett tre­kej­sarslag. I bak­vatt­net har Ki­sta­la­get gjort det okej och slu­ta­de på sjät­te plats, 29 po­äng ef­ter Kungs­äng­en som stod i en klass för sig.

HUS­BY FF ( DIV 5):

Har gjort en ka­non­sä­song och på lör­dag bju­der la­get på dra­ma. På bor­ta­plan ställs HFF mot Tä­by­klub­ben Vigg­by­holms IK och i pot­ten lig­ger en plats i näs­ta sä­songs di­vi­sion 4. Hus­by är två po­äng fö­re vid av­spark kloc­kan 14.00.

SOMALISKA UNI­TED ( DIV 5):

Skug­ga­de länge Hus­by och Vigg­by­holm i ta­bell­top­pen in­nan två sva­ga in­sat­ser i bör­jan av sep­tem­ber gru­sa­de al­la för­hopp­ning­ar. Kom­mer på pla­ce­ring 3-5 ef­ter sista om­gång­en som av­görs på lör­dag.

PAR­SI­AN IF ( DIV 6):

Tar kli­vet upp i di­vi­sion 5 ef­ter en näs­tan helt klan­der­fri sä­song. Två för­lus­ter och tre kryss ut­gör po­äng­tap­pen in­för hel­gens sista om­gång där Ki­sta­la­get mö­ter FC Tens­ta som ja­gar andra­plat­sen i ta­bel­len.

FC TENS­TA ( DIV 6):

Har he­la sä­song­en ja­gat Par­si­an och vo­re det in­te för Gi­mo­näs FC ha­de Tensta­la­get spe­lat en di­rekt av­gö­ran­de se­ri­e­fi­nal på lör­dag. Två för­lus­ter mot Gi­mo­näs är skill­na­den och de lär även lug­ga FC Tens­ta på andra­plat­sen i ta­bel­len.

TENS­TA IK ( DIV 7):

Vann förr­för­ra veckan se­ri­e­fi­na­len över Kong­li­ga Sam­hälls­bygg­nads­sek­tio­nen med 2–1 och säk­ra­de där­med se­rie­se­gern. In­för all­ra sista mat­chen har Tens­ta ett snitt på över fem mål per match

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.