Akro­po­lis spe­lar om kval­plats

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

”Vi spe­lar bra, men be­hö­ver gö­ra det mot Väs­terås ock­så.”

Med fy­ra om­gång­ar kvar har Akro­po­lis åt­ta po­ängs mar­gi­nal till Väs­terås i stri­den om kval­plat­sen till su­pe­ret­tan.

På lör­dag möts la­gen på Spånga IP.

Akro­po­lis in­led­de året med sto­ra de­fen­si­va bris­ter, men kla­ra­de vår­sä­song­en bra. Hös­ten har va­rit mag­ni­fik med sju vins­ter och ett kryss.

Se­dan om­star­ten i au­gusti har la­get ett snitt på tre mål per match, ut­sla­get över he­la se­ri­e­sä­song­en är snit­tet 2,77.

Bra­ges Jo­han Eklund top­par skyt­te­li­gan med 15 mål, Väs­terås Kar­wan Sa­fa­ri är tvåa med 14. Se­dan föl­jer Ala­gie Sos­seh och Niko­la Va­sic med 13 och Kostas Stav­rot­ha­na­so­pou­los med tolv mål. Allt­så 37 mål av lagets tre mest of­fen­si­va ak­tö­rer.

Var­ken of­fen­si­ven el­ler po­äng­mar­gi­na­len får spe­la roll på lör­dag, en­ligt as­si­ste­ran­de trä­na­ren Jo­han Blom­berg. Han glad­des in­te många mi­nu­ter ef­ter se­nas­te se­gern: 4–0 på bor­ta­plan mot Va­salund.

– Vi sik­tar fram­åt mot Väs­terås, sa han strax ef­ter slut­sig­na­len på Skyt­te­holms IP. Vi spe­lar bra, men be­hö­ver gö­ra det mot Väs­terås ock­så.

I som­ras vann VSK in­bör­des mö­tet med 5–3. Tit­tar vi ett par år bak­åt har Akro­po­lis pluspo­äng på Väs­terås. 2015 slu­ta­de mö­te­na 6–1 och 1–1, 2016 blev det 3–1 och 1–1 med Akro­po­lis siff­ror nämn­da först.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

TAK­TIK. Kon­stan­ti­nos Pa­na­go­pou­los in­stru­e­rar Adri­an Pet­ters­son hur mot­stån­dar­na ska be­seg­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.