UT­STÄLL­NING­AR:

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Wit­hin the Sco­pe of Te­ch­no­lo­gy Hus­by konst­hall är gla­da att få pre­sen­te­ra ut­ställ­ning­en Wit­hin the Sco­pe of Te­ch­no- lo­gy med Ra­quel Mey­ers och Te­re­sa Wenn­berg. Konst­nä­rer­na tit­tar på hur man an­vän­der sig av tek­no­lo­gi i kons­ten och för att ska­pa kons­ten. Ra­quel Mey­ers ge­nom att ska­pa pix­el­bil­der på det gam­la sät­tet, en fläkt av nostal­gi från ti­den när da­to­rer­na het­te Ami­ga och Co­mo­do­re. Te­re­sa Wenn­berg ska­par värl­dar i VR och bil- der ut­i­från des­sa värl­dar. Följ med på en re­sa in i tek­no­lo­gins ma­gis­ka uni­ver­sum. Ar­ran­gör: Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning med stöd av Stock­holms stad. Kon­takt: 08-751 11 88, in­fo@ hus­by­gard.nu, www.hus­by- gard.nu. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 29 ok­to­ber.

Tens­ta konst­hall Hös­tens ut­ställ­ning­ar på Tens­ta konst­hall t o m 14 ja­nu­a­ri: Med­bor­gar­skap och frå­gan om rät­ten till bo­stad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.